top of page

宜誠國玥

       Art Daco 世界花園

160820-1442-5-VluB8.jpg

​萬坪公園/桃高三米四/每坪18萬起

​​距中壢交流道6~8分,自用/投資皆相宜

56608867_2357878310890365_34862641758045

宜誠團隊 讓世界驚豔|65-85坪 獨尊96席|最後15席|

                  桃園市大竹特區大興路 

VIP Shop 如需製作DM
Email:           

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page